PRESSEMELDING

Alsaker Fjordbruk har som ei rekke andre bedrifter valt å heve sitt kjøp av MTB. Me vel også å avstå
frå opsjonen til å gjera om hevinga og få høve til å kjøpe MTB for ein pris ned til kr 100.000 per tonn.
Grunnrenteskatten inneber ei rasering av verdiar, prosjekt og arbeidsplassar langs kysten, og me vil
ikkje vurdere kjøp av MTB sjølv om prisen går ned til kr 100.000 per tonn. Me kan ikkje sjå at denne
prisen er forsvarleg ut i frå dei rammevilkåra som no vert gjevne. Til det er framtidig forvaltning av
næringa og fargelegging av produksjonsområda for uviss. Skatteforslaget og gårsdagens statsbudsjett
viser med all tydelegheit kor næringsfiendtleg landet vert drive, og kor usikre rammevilkåra er for all
type næring i Noreg.

Dåp Kristoffer Tronds

Alsaker Fjordbruk sin brønnbåt Kristoffer Tronds vart døypt ved Bryggen i Bergen i dag. Gudmor Malene Kristine Meidell Alsaker ynskja båten hell og lukke, og flaska knuste i skutesida på fyrste forsøk. Me gratulerer redar Gerhard Meidell Alsaker med familie, kaptein og mannskap!

Velkomen heim Kristoffer Tronds

Det var eit fantastisk skue då brønnbåten Kristoffer Tronds endeleg kom heim til Onarheim 31.mars 2021. Ein konvoi av Alsaker-båtar følgde den stolte skuta inn til Onarheim og djupvasskaien i Nedrevåge. Der venta Onarheim Musikklag med festmusikk, og folk stod og vifta med flagg og ønskte velkommen! Det var reine 17. mai stemninga!

100.000 kroner til TV-aksjonen

Havet er matfatet vårt. Difor støttar Alsaker Fjordbruk årets TV-aksjon.

«Plast i havet er den største trugsel mot miljøet me står ovanfor i dag», seier Gerhard Meidell Alsaker, administrerande direktør i Alsaker Fjordbruk.

Det er særskild viktig å redusera bruken av havet som bossfylling for plast og anna avfall. Alsaker Fjordbruk vil difor gje 100.000 kroner til årets TV-aksjon, som i år handlar om å redusera plastutslepp frå Sør-Aust Asia og ta vare på verdshava.

Les meir om TV-aksjonen her:

https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2020/