Nordsjø Fjordbruk

Postadresse.:
Driftssjef.:
Epost.:

Røyksundveien 68, 5440 Mosterhamn
Yvonne Sett
yvonne.sett@fjordbruk.no
Mob.: +47 99 20 98 94

Nordsjø Fjordbruk AS, Klungevik

Nordsjø Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Klungervik
Røyksundveien 68, 5440 Mosterhamn
+47 99 20 98 94
Yvonne Sett
nordsjo@fjordbruk.no
yvonne.sett@fjordbruk.no

Nordsjø Fjordbruk AS, avdeling klungervik

Nordsjø Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Noppeholmane
Røyksundveien 68, 5440 Mosterhamn
+47 99 20 98 94
Yvonne Sett
noppane@fjordbruk.no
yvonne.sett@fjordbruk.no

Nordsjø Fjordbruk AS, avdeling Noppane
Klungervik

Nordsjø Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Klungervik
Røyksundveien 68, 5440 Mosterhamn
+47 99 20 98 94
Yvonne Sett
nordsjo@fjordbruk.no
yvonne.sett@fjordbruk.no

Nordsjø Fjordbruk AS, avdeling klungervik
Noppeholmane

Nordsjø Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Noppeholmane
Røyksundveien 68, 5440 Mosterhamn
+47 99 20 98 94
Yvonne Sett
noppane@fjordbruk.no
yvonne.sett@fjordbruk.no

Nordsjø Fjordbruk AS, avdeling Noppane