Historikk/Nøkkeltall

timeline_pre_loader

1986

Selskapet blir etablert av Gerhard Meidell Alsaker og Leiv Alsaker.

Basert på 1 konsesjon for lakseoppdrett lokalisert på Onarheim i Tysnes Kommune.

Utsett av 37.000 smolt. Fôrforbruk 1986 var 40 tonn.

1991

FOS konkurs. Alsaker Fjordbruk AS taper totalt ca 2-3 mill.

1992

Alsaker Fjordbruk AS kjøper konkursbuet til Skare Fiskeoppdrett AS i Fusa. 1 konsesjon.

Kjøper virksomheten til Kvalvåg Fiskeoppdrett AS på Os. 1konsesjon.

1993

Etablerer Viking Fjord AS (H-111) på Sunde i Kvinnherad (40%) saman med Magne Eidesvik, Mauranger Laks og Fjelberg Sea Farming.

1994

Alsaker Fjordbruk AS kjøper 23 % av Sunnhordland Fiskeoppdrett AS i Etne. Kjøp av 17 % av Nuen Marinkultur AS på Tysnes.

1995

Alsaker Fjordbruk AS kjøper seg opp til 100 % av Nuen Marinkultur.

Kjøp av Ørestrand Fiskeoppdrett AS i Suldal. Alsaker Fjordbruk AS er dermed etablert i Rogaland.

1996

Fôrkvotar innføres av myndighetene 1 mars, som regulering av norsk lakseproduksjon.

Mars: Alsaker Fjordbruk kjøper Gullaks AS på Fedje og 75 % av Fjelberg Sea Farming AS i Kvinnherad (2 konsesjonar).

Kjøper virksomheten til Yrkje Laks AS i Tysvær, Helland Laks AS i Suldal.

1997

Aukar eigarandelen fra 23 til 100 % av Sunnhordland Fiskeoppdrett AS i Etne.

Kjøper Igland Fisk AS i Fusa. Alsaker Fjordbruk er blitt smoltprodusent.

Kjøp av Syrdal Fiskoppdrett AS i Sveio.

1998

Alsaker Fjordbruk kjøper Salar Smolt AS i Ålvik.

Overtar 100 % av slakteriet Viking Fjord AS (H-111).

1999

Flytta inn i nytt administrasjonsbygg på Alsaker Brygge.

2000

Kjøper 51 % av Toftøysund Laks AS i Rogaland fra Steinar Kirkhus.

2001

Kjøp av smoltanlegget på Onarheim fra Laschinger Holding AS.

Kjøp av matfiskkonsesjonen til Tveit Jordbruksskule i Rogaland fra Rogaland Fylkeskommune.

Alsaker Fjordbruk kjøper seg opp til 100 % av Toftøysund Laks.

2002

Alsaker Fjordbruk går inn med pengar i Røvær Fiskefarm AS i Rogaland (1 konsesjon), og får 75 % eigarandel.

2003

Går inn med 42,5% av aksjekapitalen i Ocean Supreme AS i Ålesund.

2004

Rogaland Fjordbruk AS får tildelt (kjøpt) 1 konsesjon fra Staten.

Fjelberg Fjordbruk AS får tildelt (kjøpt) 1 konsesjon fra Staten.

Kjøper virksomheten til Aspøy Fiskeoppdrett AS i Sandnes.

2005

MTB (Maksimalt Tillatt Biomasse) innføres som reguleringsform for Norsk Lakseoppdrett. Alsaker Fjordbruk sin produksjonskapasitet vert dermed meir enn dobla.

Kjøper smoltanlegget til Stolt Seafarm AS avd Fjon i Sveio. Overtar virksomheten februar 2006.

2006

Kjøp av yngel/ smoltanlegg (stamfiskanlegget) til Stolt Seafarm i Ølve.

November, Alsaker Fjordbruk kjøper Åmøy Laks AS i Rogaland, ein konsesjon.

2007

Mars. kjøper standard matfiskkonsesjon i Rogaland fra Skretting ARC.

Desember: Kjøper Salar Smolt AS og Rylandsvåg Eiendom AS på Holsnøy i Nordhordland.

2008

Tek i bruk lokaliteten Rossholmen i Rennesøy kommune.

Ny inntaksledning vert teken i bruk på Fjon Bruk AS.

2009

Utvida slaktekapasiteten på Viking Fjord til 30 000t. Tok i bruk lokaliteten Ystanes i Onarheimsfjorden. Utvida hovudkontoret på Onarheim.

2010

Alsaker Fjordbruk kjøper 100% av AL Nordsjø på Bømlo, to konsesjonar.

2011

25år. Kjøper 100% av Bolstad Settefisk AS i Skogseidvatnet, Fusa. Klekkeri og settefiskanlegg. Oppstart av drift i selskapet Fjordbruk Service AS: Forbåt «Etna» til Røvær Fjordbruk AS. 500 t flåte til Mælen, Fjelberg Fjordbruk AS.

2012

Konsesjonen på Fjon Bruk vert utvida til 20 mill smolt og er dermed Noregs største. Viking Fjord (H-111) søkjer om utviding i utslippsløyve til 50 000 tonn. Salar Bruk AS søkjer om utviding til 11,5 mill. smolt. Båter «Vesuv» og «Fuji» levert til Fjordbruk Service AS

2013

Spylebåt «Ararat» og «Teide», områdebåt «Katla» levert til Fjordbruk Service. Gerhard Meidell Alsaker er kåra til regionsvinner region Vest i Entrepeneur of the year. Omsetninga passerer 1 mrd.

2014

Utviding løyve Salar Bruk til 11,5 mill. smolt, Bjølve Bruk til 8,75 mill smolt.

2015

Servicebåt «Batur» og foringsbåt «Jolnir» levert Fjordbruk Service. Verksemd rensefisk under oppbygging på Onarheim Bruk. Konsesjon på 150 tn rensefisk 01.06

2016

Røvær Fjordbruk AS får tildelt den fyrste visningskonsesjonen i Rogaland. Behandlingsflåte Riga døypt August 2016

2017

Lokaliteten Seglberget vert teken i bruk.

2018

Røvær Havbrukssenter vert opna. Alsaker Fjordbruk kontraherer brønnbåt.

2019

Lokaliteten Ådnøy vert teken i bruk. Alsaker Fjordbruk får tildelt verdast største postsmoltkonsesjon.

2020

Rogaland Fjordbruk AS kjøper konsesjonen RSD-33 (527 tonn) av Staten.

2021

Alsaker LFC Service får brønnbåten Kristoffer Tronds i drift. Live Fish Carrier – meir enn 5000 m3.

 

Lokaliteten Ulvøy vert teken i bruk.

2022

Nye basar vert opna på Røvær og Fjelberg.

2023

Den hybridelektriske fôrbåten «Ritter» vert levert frå Heim Maritime.

 

Onarheim Bruk leverar sin fyrste eigenproduserte berggylt.