Rogaland Fjordbruk

Postadresse.:
Driftssjef.:
Epost.:

4235 Hebnes
Sigmund Sundal
sigmund.sundal@fjordbruk.no
Mob.: +47 99 21 01 35

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Bjelkavik
Kvaløyvegen 74, 5583 Vikedal
+47 99 20 98 80
Kjell Inge Kvamen
bjelkavik@fjordbruk.no
kjell.inge.kvamen@fjordbruk.no

Lokaliteten Bjelkavik hos Rogaland Fjordbruk AS

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Borgarli
Hebnesvegen 1345, 4235 Hebnes
+47 99 21 01 91
Ivar-Andre Naustvik
borgarli@fjordbruk.no
ivar.andre.naustvik@fjordbruk.no

Lokaliteten Borgarli hos Rogaland Fjordbruk AS

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Ilholmane
Nygårdsvegen 29, 5584 Bjoa
+47 99 21 01 95
Karl Vestbø
ilholmane@fjordbruk.no
karl.vestbo@fjordbruk.no

Lokaliteten Ilholmane hos Rogaland Fjordbruk AS

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Rossholmen
Asjeveien 218, 4156 Mosterøy
+47 99 21 01 97
Leif Kåre Nygård
rossholmen@fjordbruk.no
leif.kare.nygard@fjordbruk.no

Lokaliteten Rossholmen hos Rogaland Fjordbruk AS

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Vintravik
Hebnesvegen 1345, 4235 Hebnes
+47 99 21 01 31
Odd Terje Solland
Odd.Terje.Solland@fjordbruk.no

Lokaliteten Vintravik hos Rogaland Fjordbruk AS
Bjelkavik

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Bjelkavik
Kvaløyvegen 74, 5583 Vikedal
+47 99 20 98 80
Kjell Inge Kvamen
bjelkavik@fjordbruk.no
kjell.inge.kvamen@fjordbruk.no

Lokaliteten Bjelkavik hos Rogaland Fjordbruk AS
Borgarli

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Borgarli
Hebnesvegen 1345, 4235 Hebnes
+47 99 21 01 91
Ivar-Andre Naustvik
borgarli@fjordbruk.no
ivar.andre.naustvik@fjordbruk.no

Lokaliteten Borgarli hos Rogaland Fjordbruk AS
Ilholmane

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Ilholmane
Nygårdsvegen 29, 5584 Bjoa
+47 99 21 01 95
Karl Vestbø
ilholmane@fjordbruk.no
karl.vestbo@fjordbruk.no

Lokaliteten Ilholmane hos Rogaland Fjordbruk AS
Rossholmen

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Rossholmen
Asjeveien 218, 4156 Mosterøy
+47 99 21 01 97
Leif Kåre Nygård
rossholmen@fjordbruk.no
leif.kare.nygard@fjordbruk.no

Lokaliteten Rossholmen hos Rogaland Fjordbruk AS
Vintravik

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Vintravik
Hebnesvegen 1345, 4235 Hebnes
+47 99 21 01 31
Odd Terje Solland
Odd.Terje.Solland@fjordbruk.no

Lokaliteten Vintravik hos Rogaland Fjordbruk AS