Viking Fjord H-111

Slakteriet ligg på Sunde i Kvinnherad Kommune, og her er me omlag 70 tilsette. Viking Fjord AS vart etablert i 1993, og er seinast i 2009 bygd om. Me har nå ein kapasitet på 15 tonn per time.

Me leverer fersk, sløyd laks pakka i 20 kilos kasser med is til Europa og til Østen.

Om lag 50% blir flypakka. Destinasjon er heile verda med fly, medan laksen blir sendt med trailer til Europa.

Viking Fjord AS er godkjent i høve til offentlege krav til eigenkontroll basert på HACCP-prinsipp.

Viking Fjord har samsvarserklæring for underleverandørar etter Global GAP standarden. Her kan du lasta ned Global GAP Samsvarserklæring – Letter of conformance
Det opnar opp for slakting av Global GAP sertifisert fisk for eksterne kundar.

Historikk

Aktiviteten som Viking Fjord AS er arvtakar etter, vart etablert på Sunde så tidleg som  i 1866. I sine velmaktsdagar var det sysselsett over 300 personar i høgsesongen. Hermetikkindustrien gjorde at Sunde vart den største tettstaden i Sunnhordland.

Slakteriet Viking Fjord har med andre ord ein lang tradisjon på Sunde.

I samband med den historiske aktiviteten har ein del av det nære sjøområdet også vore ein viktig del av industrien, som har vore og er, heilt avhengig av levering av råstoff frå sjøen. Hermetikkindustrien fekk råstoff levert anten som ferskvare eller som nedfrose (i nyare tid) direkte på fabrikken. Slakteriet får i dag fisken levert med brønnbåt til slaktemerdane, der dei så vert pumpa inn i produksjonen.

Slakteteneste

Me har ledig kapasitet for slakting av fisk.
Ta kontakt med Rino Jacobsen;
tlf. 53 43 01 00 eller 99 21 01 33.

Adm.kontor:

Tlf: +47 53 47 01 50

Fax: +47 53 47 01 51

Mail: post.viking.fjord@fjordbruk.no

Prod.kontor:

Tlf: +47 53 47 01 60

Fax: +47 53 47 01 61

Mail: prod.viking.fjord@fjordbruk.no

Vakttelefon:

Tlf: +47 99 21 01 50

Daglig leder:

Hans Helge Vik

Tlf: +47 53 43 01 06

Mob: +47 99 21 01 06

Fabrikksjef

Hans Einar Holmedal

Tlf: +47 53 47 01 63

Mob: +47 99 21 01 63

Mail: hans.einar.holmedal@fjordbruk.no

Produksjonsleder:

Tom Fagertun

Mob: +47 99 21 01 65

 

 

Administrasjon:

Elin Musland Saug

Tlf: +47 53 47 01 50

Mob: +47 99 20 98 50

Mail: elin.saug@fjordbruk.no

Kvalitet:

Heidi Kvernenes

Tlf: +47 53 47 01 55

Mob: +47 99 20 98 55

Mail: heidi.kvernenes@fjordbruk.no

Kvalitet:

Annette Holmedal

Tlf: +47 99 20 98 58

Mail: annette.holmedal@fjordbruk.no

Produksjonsformann:

Yngve Moberg

Tlf: +47 99 20 98 52

Produksjonsformann:

Ahmet Ameti

Tlf: +47 53 47 01 65

Mob: +47 99 20 98 51

Produksjonsformann:

Kjell Kristian Stråbø

Tlf: +47 99 21 01 66

Produksjonsformann:

Paul Markhus

Tlf: +47 99 20 98 54

Formann Kjøle:

Evaldas Grazys

Tlf: +47 99 21 01 64

Sjø-anlegg:

Ole Berntsen

Tlf: +47 53 47 01 64

Mob: +47 90 18 76 81

Kontakt Informasjon

Adm.kontor:

Tlf: +47 53 47 01 50

Fax: +47 53 47 01 51

Mail: post.viking.fjord@fjordbruk.no

Prod.kontor:

Tlf: +47 53 47 01 60

Fax: +47 53 47 01 61

Mail: prod.viking.fjord@fjordbruk.no

Vakttelefon:

Tlf: +47 99 21 01 50

Daglig leder

Daglig leder:

Hans Helge Vik

Tlf: +47 53 43 01 06

Mob: +47 99 21 01 06

Fabrikksjef

Fabrikksjef

Hans Einar Holmedal

Tlf: +47 53 47 01 63

Mob: +47 99 21 01 63

Mail: hans.einar.holmedal@fjordbruk.no

Produksjonsleder

Produksjonsleder:

Tom Fagertun

Mob: +47 99 21 01 65

 

 

Administrasjon

Administrasjon:

Elin Musland Saug

Tlf: +47 53 47 01 50

Mob: +47 99 20 98 50

Mail: elin.saug@fjordbruk.no

Kvalitet

Kvalitet:

Heidi Kvernenes

Tlf: +47 53 47 01 55

Mob: +47 99 20 98 55

Mail: heidi.kvernenes@fjordbruk.no

Kvalitet

Kvalitet:

Annette Holmedal

Tlf: +47 99 20 98 58

Mail: annette.holmedal@fjordbruk.no

Produksjonsformann

Produksjonsformann:

Yngve Moberg

Tlf: +47 99 20 98 52

Produksjonsformann

Produksjonsformann:

Ahmet Ameti

Tlf: +47 53 47 01 65

Mob: +47 99 20 98 51

Produksjonsformann

Produksjonsformann:

Kjell Kristian Stråbø

Tlf: +47 99 21 01 66

Produksjonsformann

Produksjonsformann:

Paul Markhus

Tlf: +47 99 20 98 54

Formann Kjøle

Formann Kjøle:

Evaldas Grazys

Tlf: +47 99 21 01 64

Sjø-anlegg

Sjø-anlegg:

Ole Berntsen

Tlf: +47 53 47 01 64

Mob: +47 90 18 76 81