Viking Fjord H-111

Slakteriet ligg på Sunde i Kvinnherad Kommune, og her er me omlag 70 tilsette. Viking Fjord AS vart etablert i 1993, og er seinast i 2009 bygd om. Me har nå ein kapasitet på 15 tonn per time.

Me leverer fersk, sløyd laks pakka i 20 kilos kasser med is til Europa og til Østen.

Omlag 25 % av det me pakkar går med fly til Østen (Japan og Kina) og 75 % går med trailer til Europa

Viking Fjord AS er godkjent i høve til offentlege krav til eigenkontroll basert på HACCP-prinsipp.

Historikk

Aktiviteten som Viking Fjord AS er arvtakar etter, vart etablert på Sunde så tidleg som  i 1866. I sine velmaktsdagar var det sysselsett over 300 personar i høgsesongen. Hermetikkindustrien gjorde at Sunde vart den største tettstaden i Sunnhordland.

Slakteriet Viking Fjord har med andre ord ein lang tradisjon på Sunde.

I samband med den historiske aktiviteten har ein del av det nære sjøområdet også vore ein viktig del av industrien, som har vore og er, heilt avhengig av levering av råstoff frå sjøen. Hermetikkindustrien fekk råstoff levert anten som ferskvare eller som nedfrose (i nyare tid) direkte på fabrikken. Slakteriet får i dag fisken levert med brønnbåt til slaktemerdane, der dei så vert pumpa inn i produksjonen.

Slakteteneste

Me har ledig kapasitet for slakting av fisk.
Ta kontakt med Rino Jacobsen;
tlf. 53 43 01 00 eller 99 21 01 33.

Adm.kontor:

Tlf: +47 53 47 01 50

Fax: +47 53 47 01 51

Mail: post.viking.fjord@fjordbruk.no

Prod.kontor:

Tlf: +47 53 47 01 60

Fax: +47 53 47 01 61

Mail: prod.viking.fjord@fjordbruk.no

Vakttelefon:

Tlf: +47 99 21 01 50

Administrasjon:

Elin Musland Saug

Tlf: +47 53 47 01 50

Mob: +47 99 20 98 50

Mail: elin.saug@fjordbruk.no

Kvalitet:

Heidi Kvernenes

Tlf: +47 53 47 01 55

Mob: +47 99 20 98 55

Mail: heidi.kvernenes@fjordbruk.no

Kvalitet:

Annette Holmedal

Tlf: +47 99 20 98 58

Mail: annette.holmedal@fjordbruk.no

Produksjonsformann:

Ahmet Ameti

Tlf: +47 53 47 01 65

Mob: +47 99 20 98 51

Produksjonsformann:

Yngve Moberg

Tlf: +47 99 20 98 52

Formann Kjøle:

Tom Fagertun

Tlf: +47 99 21 01 65

Sjø-anlegg:

Ole Berntsen

Tlf: +47 53 47 01 64

Mob: +47 90 18 76 81

Vedlikehold:

Hans Einar Holmedal

Tlf: +47 53 47 01 63

Mob: +47 99 21 01 63

Mail: hans.einar.holmedal@fjordbruk.no

Formann Slakteri:

Kjell Kristian Stråbø

Tlf: +47 99 21 01 66

Kontakt Informasjon

Adm.kontor:

Tlf: +47 53 47 01 50

Fax: +47 53 47 01 51

Mail: post.viking.fjord@fjordbruk.no

Prod.kontor:

Tlf: +47 53 47 01 60

Fax: +47 53 47 01 61

Mail: prod.viking.fjord@fjordbruk.no

Vakttelefon:

Tlf: +47 99 21 01 50

Slakterisjef
Administrasjon

Administrasjon:

Elin Musland Saug

Tlf: +47 53 47 01 50

Mob: +47 99 20 98 50

Mail: elin.saug@fjordbruk.no

Kvalitet

Kvalitet:

Heidi Kvernenes

Tlf: +47 53 47 01 55

Mob: +47 99 20 98 55

Mail: heidi.kvernenes@fjordbruk.no

Kvalitet

Kvalitet:

Annette Holmedal

Tlf: +47 99 20 98 58

Mail: annette.holmedal@fjordbruk.no

Produksjonsformann

Produksjonsformann:

Ahmet Ameti

Tlf: +47 53 47 01 65

Mob: +47 99 20 98 51

Produksjonsformann

Produksjonsformann:

Yngve Moberg

Tlf: +47 99 20 98 52

Formann Kjøle

Formann Kjøle:

Tom Fagertun

Tlf: +47 99 21 01 65

Sjø-anlegg

Sjø-anlegg:

Ole Berntsen

Tlf: +47 53 47 01 64

Mob: +47 90 18 76 81

Vedlikehold

Vedlikehold:

Hans Einar Holmedal

Tlf: +47 53 47 01 63

Mob: +47 99 21 01 63

Mail: hans.einar.holmedal@fjordbruk.no

Formann Slakteri

Formann Slakteri:

Kjell Kristian Stråbø

Tlf: +47 99 21 01 66