Røvær Fjordbruk

Postadresse base:
Tlf.:
Driftsleiar.:
Epost.:
Epost driftsleiar.:

Ishuset, 5549 Røvær
+47 52 73 14 70
Alf Harald Thorsen
rovar@fjordbruk.no
alf.harald.thorsen@fjordbruk.no

Røver Fjordbruk AS hovedbase Ishuset

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Flatholmen
Ishuset, 5549 Røvær
+47 99 21 01 70
Alf Harald Thorsen
rovar@fjordbruk.no
alf.harald.thorsen@fjordbruk.no

Røvær Fjordbruk AS lokalitet Flatholmen

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Bryggjeland
Ishuset, 5549 Røvær
+47 99 21 01 72
Roald Nedrebø
rovar@fjordbruk.no
roald.nedrebo@fjordbruk.no

Røvær Fjordbruk AS lokalitet Bryggjeland
Flatholmen

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Flatholmen
Ishuset, 5549 Røvær
+47 99 21 01 70
Alf Harald Thorsen
rovar@fjordbruk.no
alf.harald.thorsen@fjordbruk.no

Røvær Fjordbruk AS lokalitet Flatholmen
Bryggjeland

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Bryggjeland
Ishuset, 5549 Røvær
+47 99 21 01 72
Roald Nedrebø
rovar@fjordbruk.no
roald.nedrebo@fjordbruk.no

Røvær Fjordbruk AS lokalitet Bryggjeland