Røvær Fjordbruk

Postadresse base:
Tlf.:
Driftsleiar.:
Epost.:
Epost driftsleiar.:

Ishuset, 5549 Røvær
+47 52 73 14 70
Alf Harald Thorsen
rovar@fjordbruk.no
alf.harald.thorsen@fjordbruk.no

2021-01-17 Røvær Fjordbruk-base-djupvasskai-støypt dekke-Pilato-Ripenes-Etna-drone-John Mikal Torgersen (6)

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Flatholmen
Ishuset, 5549 Røvær
+47 96 09 44 90
Vegard Nedrebø
rovar@fjordbruk.no
vegard.nedrebo@fjordbruk.no

2021-01 Røvær Fjordbrukdrone-solnedgang-anleggJohn Mikal Torgersen

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Bryggjeland
Ishuset, 5549 Røvær
+47 99 21 01 72
Roald Nedrebø
rovar@fjordbruk.no
roald.nedrebo@fjordbruk.no

2021-01 Røvær Fjordbrukdrone-solnedgang-anleggJohn Mikal Torgersen

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Ulvøy
Ishuset, 5549 Røvær
+47 99 21 01 70
Alf Harald Thorsen
rovar@fjordbruk.no
alf.harald.thorsen@fjordbruk.no

Flatholmen

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Flatholmen
Ishuset, 5549 Røvær
+47 96 09 44 90
Vegard Nedrebø
rovar@fjordbruk.no
vegard.nedrebo@fjordbruk.no

2021-01 Røvær Fjordbrukdrone-solnedgang-anleggJohn Mikal Torgersen
Bryggjeland

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Bryggjeland
Ishuset, 5549 Røvær
+47 99 21 01 72
Roald Nedrebø
rovar@fjordbruk.no
roald.nedrebo@fjordbruk.no

2021-01 Røvær Fjordbrukdrone-solnedgang-anleggJohn Mikal Torgersen
Ulvøy

Røvær Fjordbruk AS,
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Ulvøy
Ishuset, 5549 Røvær
+47 99 21 01 70
Alf Harald Thorsen
rovar@fjordbruk.no
alf.harald.thorsen@fjordbruk.no