Frå rogn til middag

2017-12-21 Rognkasser
2017-02-21 Rogn i klekkeskap-Fjon Bruk JAH-13 (1)
2017-12-21 Øyerogn-Fjon Bruk-JAH

Rogna kjem nedkjøla i isoporesker frå rognleverandøren. Dei blir lagt over i kar eller skap for klekking og får her dagleg tilsyn og stell.

Bilde4

2017-12-21 Plommesekkyngel i kar-Fjon Bruk-JAH
2015-01-14 Yngel klar til startforing-Fjon Bruk-LVE
2017-12-21 Smolt-Fjon Bruk-JAH

Nyklekka yngel lever først på plommesekken sin før den blir flytta over i større kar og startar med å spisa fôr. Den lever i ferskvatn og veks framover mot neste fase i livet.

Bilde4

2017-02-24 Sjøklar smolt- Fjon Bruk - HAD (4)
DCIM100MEDIADJI_0039.JPG
2017-11-15 Skorpo-ringanlegg-stemningsbilder-gråvær 1-JAEH-20171115-_JAH8628

Yngelen går gjennom ein smoltifisering, blir ein fin og blank smolt og vert klar for eit liv i sjøvatn. Transport over i merdar i sjøen vert gjort skånsamt i brønnbåt.

Bilde4

2015-11-20 Laks som hoppar - John Asle Eivind Hansen (2)
2017-11-27 Andreas Matre med slakteklar laks-JAH
Bilde11

I sjøen skjer mesteparten av veksten, fisken skal vokse fra om lag 100g til 5kg på halvanna år.

Bilde4

2016-05-19 Levering Flornes - JTY
Bilde13

Slakteklar fisk vert frakta til slakteriet vårt, Viking Fjord AS, med brønnbåt

Bilde4

2016-05-20 Viking Fjord PR-BILDER - justert lys og farge Atle Helland (39)
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bilde15

Fisken vert her slakta og så pakka for vidare transport og seinare foredling.

Bilde4

Bilde17
laksmiddag

Deretter kan fisken finnast nasjonalt og internasjonalt på fiskemarknaden, i ferskvaredisken og til slutt som ein sunn middag på bordet i heimen.