Onarheim Bruk

Introduksjon

Anlegget ligg på Onarheim i Tysnes Kommune.

Historikk

Tysnes Laks fekk konsesjon her i 1978 for 200 000 smolt. Det var Fritjof Wiese Hansen som starta opp og starta «oppdrettseventyret» på Tysnes. Det har vore stamfiskdam og klekkeri på dette anlegget, men er no nedlagt. Før dette hadde dei eit merdanlegg i Onarheimsvatnet og nokre kar bak kyrkjegarden.

Produksjon

Rensefisk vert nytta til å rensa laksen for lus i merdane. Konsesjonen ved Onarheim Bruk er på 150 tonn rensefisk. Ombygginga av anlegget starta sommaren 2015, første klekking skjedde hausten 2015.

AdresseFlakkavågsvegen 10, 5694 Onarheim
KonsesjonHT-0001/25/26/27/28
Lokalitetnr og navn10323-Onarheim Bruk
DriftsleiarØystein Eskeland
Telefon driftsleiar+47 96 09 44 30
Epostonarheim.bruk@fjordbruk.no