Onarheim Bruk

Introduksjon

Anlegget ligg på Onarheim i Tysnes Kommune.

Historikk

Tysnes Laks fekk konsesjon her i 1978 for 200 000 smolt. Det var Fritjof Wiese Hansen som starta opp og med dette starta “oppdrettseventyret” på Tysnes. Det har vore stamfiskdam og klekkeri på dette anlegget, men er no nedlagt. Før dette hadde dei eit mæranlegg oppe i Onarheimsvatnet og nokre kar bakom kyrkjegarden.

Produksjon

Produksjon av rensefisk er eit heilt nytt satsingsområde i Alsaker konsern. Rensefisk vert nytta til å renska laksen for lus i merdane. Konsesjonen ved Onarheim Bruk er på 150 tonn rensefisk. Ombygginga av anlegget starta sommaren 2015, første klekking skjedde hausten 2015. Målet er å kunne levera rognkjeks våren 2016.

Veterinærordning: Som resten av konsernet har me avtale med Fomas om veterinære tjenester.

AdresseFlakkavågsvegen 10, 5694 Onarheim
KonsesjonHT-0001/25/26/27/28
Lokalitetnr og navn10323-Onarheim Bruk
DriftsleiarØystein Eskeland
Telefon driftsleiar+47 96 09 44 30
Epostonarheim.bruk@fjordbruk.no