Fjordbruk Service AS

Fjordbruk Service Holding AS er ei verksemd som driv med utleige av båtar til oppdrettsnæringa. Selskapet eig 10 spesialutrusta båtar og ein eigenutvikla avlusingsflåte.

Fjordbruk Service AS er søsterselskapet til Fjordbruk Service Holding AS, og driv serviceoppdrag for oppdrettsnæringa ved bruk av båtane frå Fjordbruk Service Holding AS. Selskapet har i dag om lag 30 tilsette.

«TEIDE» Spyle-/servicekatamaran       2012
Lev. Norstec
Str. 14,98m x 9,5m
Kraner 1 stk 50tm, Palfinger
Capstan 2 stk à 3 tn
Generator 1 x 44kVA, 1 x 300kVA
Motor 2 x 330 hK
«VESUV» Servicekatamaran 2012
Lev. Grovfjord Mek. Verkst
Str. 14,99 x 10,75m
Kraner 2 stk  på 90 og 23,5 tm
Vinsjer 1 stk 60 tn og 1 ark 10 tn
Capstan 1 stk 5 tn, 2 stk 3 tn
Motor 2 stk Deutz TCD2015V08M,680 HK v /1900 omdr.
Generator 230V, 44 kVA

 

«ARARAT» Spyle-/servicekatamaran       2013
Lev. 2013 Norstec
Str. 14,98 x 9,5 m
Kraner 50 t/m
Capstaner 1 stk 5 tn, 2 stk 2 tn
Motor 2 x 330 HK
Generator 300kVA, 44kVA
«KATLA» Servicekatamaran       2013+
Lev. 2013, Norstec
Str. 14,95 x9,5 m
Kraner 2 stk, Palfinger 23t/m og 50 t/m
Vinsj 1 stk 30 t Mjøsundet
Generator 1 stk 230V 44 kVA, 1 stk 420V 300kVA
Motor 2 stk Iveco c19 motorer på 330hk, 2 stk 80hk Helseth sidepropeller
«BATUR» Servicekatamaran       2015
Lev. Norstec
Str. 14,99 x 10,5m
Kraner 2 stk på 65 og 32 tm
Vinsjer 1 stk 30 tn varpevinsj
Capstan 2 stk 3 tn
Motor 2 stk Iveco dielselmotor, 500 HK v /2000 omdrein.
Generator 135 kVA
«RIGA» Avlusingslekter       2015
Lev. Halsnøy Dokk
Str. 40 x 20 m
Kraner 3 stk 60 tn
Capstan 8 stk a 3 tn
Thrustere 4 stk a 250 HK, 190kw / stk
Generator 1 130 kVA

 

«CORNELIA» Servicekatamaran Fjelberg Fjordbruk      2007
Lev. Grovfjord Mek. Verkst
Str. 14,5 x 7,5 m
Kraner 32 t/m, 20 m
Vinsjer 20 tn
Capstan 1 stk 5 tn, 2 stk 2 tn
Motor Iveco 2 x 275 HK
Generator 30kVA
«JOLNIR» Fôringsbåt Toftøy Fjordbruk      2015
Lev. Norstec
Str. 14,99 x 7,4 m
Kraner 1 stk 32t/m kran m 16 m utlegg, 2450 kg vinsj
Capstan 2 stk på 3 tn
Motor Iveco dieselmotor, 500 HK v /2000 omdreininger
Generator 135 kVA
«UNZEN» Lokalitetsbåt Toftøy Fjordbruk      2015
Lev. Norstec
Str. 13 x 7,5
Kraner 1 stk 32 tm
Vinsjer 1 stk 20 tn varpevinsj
Capstan 3 stk 3 tn
Motor 2 stk Iveco dielselmotor, 230 HK v /2800 omdrein.
Generator 135 kVA
«PILATO» Lokalitetsbåt Røvær Fjordbruk       2015
Lev. Norstec
Str. 14,99 x 8,4 m Fôrsilokapasitet 50 tn
Kraner 1 stk 32t/m kran m 16 m utlegg, 1 875 kg vinsj
Vinsjer 2 stk på 3 tn
Capstan Iveco dieselmotor, 500 HK v /2000 omdreininger
Motor 2 stk Iveco dielselmotor, 230 HK v /2800 omdrein.
Generator 135 kVA
Teide
«TEIDE» Spyle-/servicekatamaran       2012
Lev. Norstec
Str. 14,98m x 9,5m
Kraner 1 stk 50tm, Palfinger
Capstan 2 stk à 3 tn
Generator 1 x 44kVA, 1 x 300kVA
Motor 2 x 330 hK
Vesuv
«VESUV» Servicekatamaran 2012
Lev. Grovfjord Mek. Verkst
Str. 14,99 x 10,75m
Kraner 2 stk  på 90 og 23,5 tm
Vinsjer 1 stk 60 tn og 1 ark 10 tn
Capstan 1 stk 5 tn, 2 stk 3 tn
Motor 2 stk Deutz TCD2015V08M,680 HK v /1900 omdr.
Generator 230V, 44 kVA

 

Ararat
«ARARAT» Spyle-/servicekatamaran       2013
Lev. 2013 Norstec
Str. 14,98 x 9,5 m
Kraner 50 t/m
Capstaner 1 stk 5 tn, 2 stk 2 tn
Motor 2 x 330 HK
Generator 300kVA, 44kVA
Katla
«KATLA» Servicekatamaran       2013+
Lev. 2013, Norstec
Str. 14,95 x9,5 m
Kraner 2 stk, Palfinger 23t/m og 50 t/m
Vinsj 1 stk 30 t Mjøsundet
Generator 1 stk 230V 44 kVA, 1 stk 420V 300kVA
Motor 2 stk Iveco c19 motorer på 330hk, 2 stk 80hk Helseth sidepropeller
Batur
«BATUR» Servicekatamaran       2015
Lev. Norstec
Str. 14,99 x 10,5m
Kraner 2 stk på 65 og 32 tm
Vinsjer 1 stk 30 tn varpevinsj
Capstan 2 stk 3 tn
Motor 2 stk Iveco dielselmotor, 500 HK v /2000 omdrein.
Generator 135 kVA
Riga
«RIGA» Avlusingslekter       2015
Lev. Halsnøy Dokk
Str. 40 x 20 m
Kraner 3 stk 60 tn
Capstan 8 stk a 3 tn
Thrustere 4 stk a 250 HK, 190kw / stk
Generator 1 130 kVA

 

Cornelia
«CORNELIA» Servicekatamaran Fjelberg Fjordbruk      2007
Lev. Grovfjord Mek. Verkst
Str. 14,5 x 7,5 m
Kraner 32 t/m, 20 m
Vinsjer 20 tn
Capstan 1 stk 5 tn, 2 stk 2 tn
Motor Iveco 2 x 275 HK
Generator 30kVA
Jolnir
«JOLNIR» Fôringsbåt Toftøy Fjordbruk      2015
Lev. Norstec
Str. 14,99 x 7,4 m
Kraner 1 stk 32t/m kran m 16 m utlegg, 2450 kg vinsj
Capstan 2 stk på 3 tn
Motor Iveco dieselmotor, 500 HK v /2000 omdreininger
Generator 135 kVA
Unzen
«UNZEN» Lokalitetsbåt Toftøy Fjordbruk      2015
Lev. Norstec
Str. 13 x 7,5
Kraner 1 stk 32 tm
Vinsjer 1 stk 20 tn varpevinsj
Capstan 3 stk 3 tn
Motor 2 stk Iveco dielselmotor, 230 HK v /2800 omdrein.
Generator 135 kVA
Pilato
«PILATO» Lokalitetsbåt Røvær Fjordbruk       2015
Lev. Norstec
Str. 14,99 x 8,4 m Fôrsilokapasitet 50 tn
Kraner 1 stk 32t/m kran m 16 m utlegg, 1 875 kg vinsj
Vinsjer 2 stk på 3 tn
Capstan Iveco dieselmotor, 500 HK v /2000 omdreininger
Motor 2 stk Iveco dielselmotor, 230 HK v /2800 omdrein.
Generator 135 kVA