Meidell AS tilbyr 40 millionar til ny symjehall! 🐟🌊🏊‍♀️

Tysnes kommune har utarbeidd ei forstudie til nytt basseng på Tysnes. Meidell AS tilbyr å bidra med inntil 1/3 av totalkostnaden eks mva.

Meidell AS sitt anleggsbidrag vil vera avgrensa til maksimalt 40 millionar kroner for eit hovudbasseng lokalisert i tilknyting til Onarheim skule.

Me ser føre oss eit anlegg med konkurransebasseng (25 m, 6 baner), opplæringsbasseng (12,5 m, høgare temperatur), garderobeanlegg og undervisningsdel tilknytt basseng og skule – med to nye klasserom, vrimleareal og gruppe-/møterom.

PRESSEMELDING

Alsaker Fjordbruk har som ei rekke andre bedrifter valt å heve sitt kjøp av MTB. Me vel også å avstå
frå opsjonen til å gjera om hevinga og få høve til å kjøpe MTB for ein pris ned til kr 100.000 per tonn.
Grunnrenteskatten inneber ei rasering av verdiar, prosjekt og arbeidsplassar langs kysten, og me vil
ikkje vurdere kjøp av MTB sjølv om prisen går ned til kr 100.000 per tonn. Me kan ikkje sjå at denne
prisen er forsvarleg ut i frå dei rammevilkåra som no vert gjevne. Til det er framtidig forvaltning av
næringa og fargelegging av produksjonsområda for uviss. Skatteforslaget og gårsdagens statsbudsjett
viser med all tydelegheit kor næringsfiendtleg landet vert drive, og kor usikre rammevilkåra er for all
type næring i Noreg.

Dåp Kristoffer Tronds

Alsaker Fjordbruk sin brønnbåt Kristoffer Tronds vart døypt ved Bryggen i Bergen i dag. Gudmor Malene Kristine Meidell Alsaker ynskja båten hell og lukke, og flaska knuste i skutesida på fyrste forsøk. Me gratulerer redar Gerhard Meidell Alsaker med familie, kaptein og mannskap!