Rogaland Fjordbruk AS – Søknad om løyve til auka matproduksjon på lokalitet Bjelkavik

SØKNAD OM LØYVE TIL AUKA MATPRODUKSJON/BIOMASSE PÅ EKSISTERANDE LOKALITET 11930 BJELKAVIK I SULDAL KOMMUNE

Rogaland Fjordbruk AS mfl., 4235 Hebnes søkjer om løyve til å auka matproduksjonen/biomassen frå 3.120 til 4.680 tonn på lokaliteten Bjelkavik. Det vert ingen endringar i anlegg/lægje.

Lokaliteten ligg i eit område som i kommuneplanen  2014 – 2025 er sett av til «Generelt fleirbruksområde», der Akvakultur er eitt av aktuelle tiltak.

Søknad med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i kommune sine lokale på Garaneset.
Dokumenta er også lagt ut på kommunen si heimeside www.suldal.net
For nærare opplysningar kontakt også Suldal kommune, Bygdeutvikling v/Rune Roalkvam eller Ole Martin Dahle i telefon: 52 79 24 00.

Kommunen skal handsama søknaden etter Plan- og bygningslova. Eventuelle merknader til søknaden, kan sendast til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller postmottak@suldal.kommune.no innan 28. august 2015.

OGJ/ØHO

by admin

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *