Alsaker Fjordbruk AS – Nei til vidare utgreiing om marint vern i Ytre Hardangerfjorden

ogj/øho

I oppsummering til merknadane/innspela finn me;
Med utgangspunkt i våre vurderingar ovanfor, vil Alsaker Fjordbruk/Tysnes Fjordbruk rå til at Regjeringa, Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Hordland ikkje nyttar ytterlegare ressursar på å vurdera eit marint verneområde i Ytre Hardangerfjorden.
Ein framtidig aktiv og berekraftig bruk av kandidatområdet vil vera den beste garantien for å beskytta marine verneverdiar og naturverdiar som også landlevande artar er avhengige av. Noverande forvaltningsregime og lovverk, saman med m.a. havbruksnæringa tek alt i vare dei viktigaste verdiane i dette området.

Heile uttalen/innspelet finn du her

by admin

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *