Sommarjobb/ekstrahjelp

Søknader om sommarjobb og arbeid som ekstrahjelp kan rettast direkte til driftsleiar/driftssjef i dei ulike bedriftene våre. Kontaktinfo finn du i kontaktlista vår.

Alternativt kan du sende søknad til jobb@fjordbruk.no.