Sunnhordland Fjordbruk AS – Søknad om løyve til matproduksjon på ny lokalitet Segleberget

SØKNAD OM LØYVE TIL MATPRODUKSJON (LAKS) PÅ NY LOKALITET SEGLBERGET PÅ SØRVESTSIDA AV HALSNØYA I KVINNHERAD KOMMUNE. DEN NYE LOKALITETEN SKAL M.A. ERSTATTA EKSISTERANDE LOKALITET 13231 I HØYLANDSUNDET 

Sunnhordland Fjordbruk AS mfl. søkjer om løyve til matproduksjon (laks) på ny lokalitet ved Seglberget.

Omsøkt lægje er plassert i eit område som i kommunedelplanen 2006-2015 for Halsnøy-området er sett av til m.a. Akvakultur (A) / Fiske, Ferdsle, Natur, Friluftsliv og Akvakultur (FFNFA).

Det er Hordaland fylkeskommune som avgjer søknadar etter akvakulturlova. Kvinnherad kommune gjer vurdering/uttale i høve til m.a. plan- og bygningslova.

Søknaden er lagt ut til offentlege ettersyn på Rådhuset og på kommunen si heimeside.

For nærare opplysningar, ring Kvinnherad kommune, 53483100. Eventuelle merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal innan 10.09. 2015.

 

OGJ/ØHO

by admin

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *