Rogaland Fjordbruk

Postadresse.:

Driftssjef.:
Epost.:

Vormestrandvegen 410, 4235 Hebnes
Øyvind Bokn
oyvind.bokn@fjordbruk.no
Mob.: +47 99 21 01 93

 

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Bjelkavik
Kvaløyvegen 74, 5583 Vikedal
+47 99 20 98 80
Kjell Inge Kvamen
bjelkavik@fjordbruk.no
kjell.inge.kvamen@fjordbruk.no

Lokaliteten Bjelkavik hos Rogaland Fjordbruk AS

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Borgarli
Vormestrandvegen 410, 4235 Hebnes
+47 92 35 23 29
Silje Søvik
borgarli@fjordbruk.no
silje.sovik@fjordbruk.no

Lokaliteten Borgarli hos Rogaland Fjordbruk AS

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Håøy
Toftøysundvegen 214, 5560 Nedstrand
+47 96 09 44 68
Jan Sigve Eike
haoy@fjordbruk.no
jan.sigve.eike@fjordbruk.no

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Ilholmane
Nygårdsvegen 29, 5584 Bjoa
+47 99 21 01 95
Karl Vestbø
ilholmane@fjordbruk.no
karl.vestbo@fjordbruk.no

Lokaliteten Ilholmane hos Rogaland Fjordbruk AS

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Langøy
Toftøysundvegen 214, 5560 Nedstrand
+47 96 09 44 68
Jan Sigve Eike
langoy@fjordbruk.no
jan.sigve.eike@fjordbruk.no

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Rossholmen
Asjeveien 218, 4156 Mosterøy
+47 96 09 44 76
Rune Arild Heim
rossholmen@fjordbruk.no
rune.heim@fjordbruk.no

Lokaliteten Rossholmen hos Rogaland Fjordbruk AS

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Vintravik
Ørestrandvegen 81, 4235 Hebnes
+47 99 21 01 31
Odd Terje Solland
vintravik@fjordbruk.no
odd.terje.solland@fjordbruk.no

 

Lokaliteten Vintravik hos Rogaland Fjordbruk AS

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Ådnøy
Ryfylkeveien 1191, 4308 Høle
+47 99 21 01 97
Leif Kåre Nygård
adnoy@fjordbruk.no
leif.kare.nygard@fjordbruk.no

 

 

IMG_0331
Bjelkavik

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Bjelkavik
Kvaløyvegen 74, 5583 Vikedal
+47 99 20 98 80
Kjell Inge Kvamen
bjelkavik@fjordbruk.no
kjell.inge.kvamen@fjordbruk.no

Lokaliteten Bjelkavik hos Rogaland Fjordbruk AS
Borgarli

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Borgarli
Vormestrandvegen 410, 4235 Hebnes
+47 92 35 23 29
Silje Søvik
borgarli@fjordbruk.no
silje.sovik@fjordbruk.no

Lokaliteten Borgarli hos Rogaland Fjordbruk AS
Håøy

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Håøy
Toftøysundvegen 214, 5560 Nedstrand
+47 96 09 44 68
Jan Sigve Eike
haoy@fjordbruk.no
jan.sigve.eike@fjordbruk.no

Ilholmane

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Ilholmane
Nygårdsvegen 29, 5584 Bjoa
+47 99 21 01 95
Karl Vestbø
ilholmane@fjordbruk.no
karl.vestbo@fjordbruk.no

Lokaliteten Ilholmane hos Rogaland Fjordbruk AS
Langøy

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Langøy
Toftøysundvegen 214, 5560 Nedstrand
+47 96 09 44 68
Jan Sigve Eike
langoy@fjordbruk.no
jan.sigve.eike@fjordbruk.no

Rossholmen

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Rossholmen
Asjeveien 218, 4156 Mosterøy
+47 96 09 44 76
Rune Arild Heim
rossholmen@fjordbruk.no
rune.heim@fjordbruk.no

Lokaliteten Rossholmen hos Rogaland Fjordbruk AS
Vintravik

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Vintravik
Ørestrandvegen 81, 4235 Hebnes
+47 99 21 01 31
Odd Terje Solland
vintravik@fjordbruk.no
odd.terje.solland@fjordbruk.no

 

Lokaliteten Vintravik hos Rogaland Fjordbruk AS
Ådnøy

Rogaland Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Ådnøy
Ryfylkeveien 1191, 4308 Høle
+47 99 21 01 97
Leif Kåre Nygård
adnoy@fjordbruk.no
leif.kare.nygard@fjordbruk.no

 

 

IMG_0331