Tysnes Fjordbruk AS – Søknad om løyve til auka matproduksjon på lokalitet Ystanes

Søknad om løyve til auka matproduksjon på eksisterande lokalitet og anlegg 29936 Ystanes i Kvinnherad kommune.

Tysnes Fjordbruk AS søkjer om løyve til å auka matproduksjonen/biomassen frå 3.120 til 3.900 tonn på lokaliteten Ystanes.

Lokaliteten ligg i eit område som i kommunedelplanen 2006 – 2015 for Ølve, Hatlestrand og Varaldsøy er sett av til ; Akvakultur.

Det er Hordaland fylkeskommune som avgjer søknadar etter akvakulturlova. Kvinnherad kommune gjer vurdering/uttale i høve til m.a. plan- og bygningslova.

Søknaden er lagt ut til offentlege ettersyn på Rådhuset og på kommunen si heimeside.

For nærare opplysningar, ring Kvinnherad kommune, 53 48 31 00. Eventuelle merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal innan 16.07. 2015.

by admin

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *