Onarheim Bruk AS – Løyvet/konsesjonen for produksjon av reinsefisk er på plass

Hordaland fylkeskommune har no gitt alle formelle løyve. Ombygginga frå ferskvatn til saltvatn m.m. har starta

Søknaden med all turvande dokumentasjon vart sendt Fylkeskommunen den 12. januar d.å.. Høyringa og dei ulike overordna mynda har handsama søknaden etter ynskje og i tråd med «tidsgarantien», noko som gjer at konsernet alt har fått på plass dyktig personale til «nye» Onarheim Bruk. Ombygginga og tilrettelegginga for produksjon av m.a. rognkjeks har alt starta og vil halda fram slik intensjonen er.

I løyvet frå Hordaland Fylkeskommunen finn ein m.a.;

Hordaland fylkeskommune gjev med dette Onarheim Bruk AS, org. nr. 922259418, akvakulturløyve med reg. nr. H-T-25, løyve til å etablere settefiskanlegg for oppdrett av berggylt (Labrus bergylta), akvakultur- løyve med reg. nr. H-T-26, løyve til å etablere stamfiskanlegg for oppdrett av berggylt (Labrus bergylta), akvakulturløyve med reg. nr. H-T-27, løyve til å etablere settefiskanlegg for oppdrett av rognkjeks (Cyclopterus lumpus), og akvakulturløyve med reg. nr. H-T-28, løyve til å etablere stamfiskkanlegg for oppdrett av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) på følgjande lokalitet i Tysnes kommune i Hordaland fylke.

Lokalitet 10323 Onarheim er godkjent for ein maksimalt tillaten biomasse på 150 tonn. Samla biomasse i drift for løyva med reg.nr. H-T-25, H-T-26, H-T-27 og H-T-28 må aldri overstige 150 tonn. Lokaliteten er tidlegare klarert for akvakulturløyve med reg. nr. H-T-1, tilhøyrande Onarheim Bruk AS, som gjeld oppdrett av settefisk av laks og aure.

by admin

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *