Om produksjonen

Merder/ mottak av brønnbåt

Brønnbåt fra Bømlo brønnbåtservice kommer med fisken fra oppdretsannlegga, og pumper oppi merdene vår. Her starter vi å pumpe inn fisken kl 0400 med fiskepumpen som vi setter ut i merden, vi pumper ca 15tonn i timen. Vi har totalt 6 merder på Viking Fjord.

merder merder1

merder2 merder3

Bløgging

Så kommer fisken inn til bløgging, å bløgge betyr å kappe gjellene av fisken, dette blir gjort manuelt med kniv. De er på forhånd bedøvet med en elektrobedøver som de har gått igjennom.

blogging

Sløying

Så er det tid for slakting, her slaktes fisken både manuelt og automatisk, noen står og sløyer fisken, river ut innvollene og renser den for hånd, mens noen står å putter fisken ned i en maskin så går sløyinga automatisk. Vi har også noen som står og sjekker fisken etterpå og ser at fisken er helt fri for blod og innvoller. Så går fisken oppi et svært kjølekar hvor den ligger å får en temperatur på 2-3 grader.

sloying sloying1

sloying2

Sortering

I sorteringen blir fisken sortert på kvalitet, superior, ordinær eller produksjonsfisk, de som sorterer sjekker også fisken for mangler og skader. Så blir fisken kjørt ut i forskjellige kasser alt etter størrelse og hvilken kunde som skal ha fisken. Til slutt kommer en lapp som settes på hver kasse og som også forteller ismengden som skal være i kassen, kassen stroppes igjen og blir sendt ut på kjølelageret.

sotering

Pakking

Så blir fisken kjørt ut i forskjellige kasser alt etter størrelse og hvilken kunde som skal ha fisken. Til slutt kommer en lapp som settes på hver kasse og som også forteller ismengden som skal være i kassen, kassen stroppes igjen og blir sendt ut på kjølelageret

pakking pakking1

Kjøl/ lasting

Når fisken er kommet ut på kjølen så sorteres kassene på forskjellige paller, alt etter hvilken ordre de hører til. Når en kunde er komplett, så starter lasting av bil. Vi har ca 6 trailere ut hver dag.

palletering lasting1