Sommarjobb/ekstrahjelp

Søknader om sommarjobb og arbeid som ekstrahjelp kan rettast direkte til driftsleiar/driftssjef i dei ulike bedriftene våre.Kontaktinfo finn du i kontaktlista vår.