Toftøy Fjordbruk

Postadresse.:
Driftssjef.:
Epost.:

Toftøysundvegen 214, 5560 Nedstrand
Øyvind Bokn
oyvind.bokn@fjordbruk.no
Mob.: +47 99 21 01 35

Toftøy Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Håøy
Toftøysundvegen 214, 5560 Nedstrand
+47 96 09 44 68
Jan Sigve Eike
haoy@fjordbruk.no
jan.sigve.eike@fjordbruk.no

Toftøy Fjordbruk AS lokalitet Håøy

Toftøy Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Langøy
Toftøysundvegen 214, 5560 Nedstrand
+47 96 09 44 68
Jan Sigve Eike
langoy@fjordbruk.no
jan.sigve.eike@fjordbruk.no

Toftøy Fjordbruk AS lokalitet Langøy
Håøy

Toftøy Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Håøy
Toftøysundvegen 214, 5560 Nedstrand
+47 96 09 44 68
Jan Sigve Eike
haoy@fjordbruk.no
jan.sigve.eike@fjordbruk.no

Toftøy Fjordbruk AS lokalitet Håøy
Langøy

Toftøy Fjordbruk AS
Postadresse:
Tlf.:
Lokalitetsansvarleg.:
Epost.:
Epost lokalitetsansvarleg.:

lok. Langøy
Toftøysundvegen 214, 5560 Nedstrand
+47 96 09 44 68
Jan Sigve Eike
langoy@fjordbruk.no
jan.sigve.eike@fjordbruk.no

Toftøy Fjordbruk AS lokalitet Langøy