Alsaker Fjordbruk

Det store spranget til ei gullkanta framtid

Yvonne Sett (34) tok spranget frå tysk apotekjobb til norsk oppdrettsbransje. Ho kom frå det tyske innlandet og hadde ikkje ein gong køyrd båt. I dag er ho driftsleiar på Nordsjø Fjordbruk AS på Bømlo og stortrivst i jobben. Les om den tøffe dama i utdanningsmagasinet «En gullkantet fremtid 2017», side 22-26. Magasinet kjem ut i oktober kvart år og har fokus på utdanning- og jobbmoglegheiter i fiskeri- og oppdrettsnæringa. Bladet blir distribuert til skular og opplæringskontor over heile landet og blir delt ut på dei viktigaste utdanningsmessene.

2014 10 01 Stokkavik avlusing brønnbåt Yvonne Sett IMG 1497 4

 

Ei gullkanta framtid kan du lesa her: http://digital.findexaforlag.no/i/737271-gullkantet-fremtid-2017