Alsaker Fjordbruk

Rekordresultat for Alsaker konsern i 2016

 Les heile pressemeldinga her

 

 flornes flate

Laks frå Alsaker Fjordbruk får innpass i Kina

Alsaker Fjordbruk AS og Ocean Supreme AS var på plass i Kina då den norske delegasjonen, leia av fiskeriminister Per Sandberg, besøkte Kina 22.-24. mai. Målet med besøket var å etablera gode kontaktar, og at dei lukkast med dette kan ein lesa om i pressemeldinga som Zoneco la ut etter møtet med Alsaker Fjordbruk AS og Ocean Supreme AS.
 
"At Zoneco Group og dei norske partnarane blir samde, vil hjelpe norske lakseprodukt inn i tusenvis av kinesiske familiar via Zoneco Group sine salskanalar", skriv selskapet i pressemeldinga.
 
Zoneco er eit stort selskap som driv havbeite på skalldyr, oppdrett av fleire artar, fiskeri, foredling og distribusjon av fisk og skalldyr. Dei har hovudkontor i Dalian kor dei også har ein stor fabrikk og eit stort distribusjonssenter med kjøl-og frysekapasitet til 50.000 tonn sjømat.

Les pressemeldinga her

 

 IMG 2899

Chairman Wu Hougang i Zoneco Group og salgs og markedsdirektør Carl-Erik Arnesen i Alsaker Fjordbruk

Pressemelding: 16.05.2017

Pressemelding angående Eide Marine Contractors AS

Les heile pressemeldinga her

 

Eide Barge 33 3

 

Pressemelding: 28.10.2016

Meidell AS kjøper kjerneverksemda etter Eide-konkursen

Les heile pressemeldinga her

 

2015 06 08 Portrett GMA merdkanten Ystanes BKR 8

 

Det store spranget til ei gullkanta framtid

Yvonne Sett (34) tok spranget frå tysk apotekjobb til norsk oppdrettsbransje. Ho kom frå det tyske innlandet og hadde ikkje ein gong køyrd båt. I dag er ho driftsleiar på Nordsjø Fjordbruk AS på Bømlo og stortrivst i jobben. Les om den tøffe dama i utdanningsmagasinet «En gullkantet fremtid 2017», side 22-26. Magasinet kjem ut i oktober kvart år og har fokus på utdanning- og jobbmoglegheiter i fiskeri- og oppdrettsnæringa. Bladet blir distribuert til skular og opplæringskontor over heile landet og blir delt ut på dei viktigaste utdanningsmessene.

2014 10 01 Stokkavik avlusing brønnbåt Yvonne Sett IMG 1497 4

 

Ei gullkanta framtid kan du lesa her: http://digital.findexaforlag.no/i/737271-gullkantet-fremtid-2017